hỗ trợ trực tuyến

Danh mục Bác sĩ

BSCKII . Bùi Minh Cường

Phó Giám Đốc Bệnh viện

BSCK2 Trần Thị Minh Lý

Phó Giám Đốc Bệnh viện

BSCK2 Nguyễn Quốc Hùng

Giám đốc