hỗ trợ trực tuyến

Phòng khám Hỗ trợ sinh sản

Ngày viết: 08/03/2016 11:31

Phòng khám Hỗ trợ sinh sản

            Khám, chẩn đoán, điều trị các trường hợp vô sinh, thực hiện các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản; nghiên cứu khoa học và tham gia đào tạo, bồi dưỡng, chuyển giao công nghệ, chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật về lĩnh vực hỗ trợ sinh sản.


Các bài viết khác