hỗ trợ trực tuyến

Chào giá mua sắm vật tư y tế tiêu hao, khí y tế, y dụng cụ

Ngày viết: 05/27/2021 14:33

Kính gửi: Các đơn vị quan tâm

Căn cứ Văn bản số 5888/BYT-TB-CT ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư 14/2020/TT-BYT;

Bệnh viện Sản Nhi có nhu cầu mua sắm các vật tư y tế tiêu hao phục vụ khám chữa bệnh và các kỹ thuật khác, khí y tế, y dụng cụ năm 2021(Chi tiết theo phụ lục 1 đính kèm).

Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp vật tư y tế nêu trên báo giá và cung cấp thông tin theo mẫu tại phụ lục 2.

Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 26/5/2021 đến trước 16 giờ 00 ngày 05/6/2021.

Địa điểm nhận báo giá: Khoa Dược – Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh (Địa chỉ: khu Minh Khai, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)

Điện thoại liên hệ: 02033.696568 hoặc 0915.694.888

Bệnh viện xin trân trọng thông báo./ .

Các bài viết khác