hỗ trợ trực tuyến

Chào mời chào giá mua sắm vật tư cho dao mổ siêu âm kèm hàn mạch Ethicon Endo Surgery

Ngày viết: 05/06/2021 14:06

Căn cứ Văn bản số 5888/BYT-TB-CT ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư 14/2020/TT-BYT; Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 22/01/2021 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy trình thực hiện mua sắm hàng hóa và sửa chữa cơ sở vật chất tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;

Kính gửi: Các đơn vị quan tâm

Bệnh viện Sản Nhi có nhu cầu mua sắm vật tư cho dao mổ siêu âm kèm hàn mạch Ethicon Endo Surgery như sau (Chi tiết theo phụ lục 1 đính kèm).

Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp hóa chất nêu trên báo giá và cung cấp thông tin theo mẫu tại phụ lục 2.

Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 03/5/2021 đến trước 16 giờ 00 ngày 10/5/2021.

Địa điểm nhận báo giá: Khoa Dược – Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh (Địa chỉ: khu Minh Khai, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)

Điện thoại liên hệ: 02033.696568 hoặc 0915.694.888

Bệnh viện xin trân trọng thông báo./ .

Các bài viết khác