hỗ trợ trực tuyến

Nội dung ôn tập cho thi tuyển dụng nhân lực Bệnh viện Sản Nhi năm 2020

Ngày viết: 10/09/2020 17:55

Căn cứ vào công văn số 1159/ QĐ SYT ngày 12/8/2020 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng nhân lực lao động hợp đồng của Bệnh viện sản Nhi, năm 2020; Căn cứ vào Quyết định số 763 – BVSN ngày 28/8/2020 Quyết định thành lập hội đồng tuyển dụng nhân lực Bệnh viện Sản Nhi năm 2020; Căn cứ vào Quyết định số 779/ QĐ- HĐTD ngày 1/9/2020 Quyết định thành lập Ban ra đề thi kỳ thi tuyển dụng nhân lực Bệnh viện Sản Nhi, năm 2020;

Hội đồng ra đề thi tuyển dụng nhân lực Bệnh viện Sản Nhi năm 2020, thống nhất các nội dung ôn tập cho thi tuyển như sau:
A. PHẨN THI LÝ THUYẾT:
- Hình thức: Thi trắc nghiệm trên máy tính
- Thời gian thi: 50 phút
I. CÂU HỎI THI CHUNG: VĂN BẢN PHÁP QUY (50%)
1. Luật khám chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009.
2. Quyết định số 1895/1997/QĐ- BYT ngày 19/9/1997 Quyết định “Về việc ban hành quy chế bệnh viện Bộ trưởng Bộ y tế ”.
- Phần I: Quy chế về tổ chức bệnh viện
- Phần II: Quy chế về nhiệm vụ, quyền hạn, chức trách cá nhân.
- Phần III: Quy chế về quản lý bệnh viện.
3. Thông tư 07/2014/TT- BYT ngày 25/2/2014 của Bộ y tế “Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở Y tế”.
4. Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện.
5. Quyết định số 2151/QĐ BYT ngày 4/6/2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện “ Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.
6. Thông tư số 16/2018 TT/BYT ngày 20/7/2018 Bộ Y tế “Thông tư quy định về Kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh chữa bệnh”.
II. CÂU HỎI THI RIÊNG: THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM ( 50%).
---------------
Thông tin chi tiết kèm Nội dung ôn tập (Có liên kết kèm theo) Link 1 hoặc Link 2
Hội đồng tuyển dụng tuyển dụng nhân lực Bệnh viện Sản Nhi, năm 2020.

Các bài viết khác