hỗ trợ trực tuyến

Thông báo kết quả Thẩm định hồ sơ và Đăng kí vị trí thi tuyển cụ thể đối với đối tượng bác sĩ tại Bệnh viện Sản Nhi, năm 2021

Ngày viết: 10/15/2021 14:49

Căn cứ Quyết định số 1675/QĐ-SYT ngày 01/10/2019 của Giám đốc Sở Y tế quy định về việc tuyển chọn, ký kết hợp đồng lao động và thí điểm áp dụng một số chính sách đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế;

Căn cứ Kế hoạch số 539/KH-BVSN ngày 27/8/2021 của bệnh viện Sản Nhi về việc tuyển dụng nhân lực bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh, năm 2021; Quyết định số 1341/QĐ-SYT ngày 31/8/2021 của Sở Y tế Quảng Ninh về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng nhân lực của bệnh viện Sản Nhi, năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp ngày 11/10/2021 của Hội đồng tuyển dụng; (File đính kèm)

Hội đồng đã kiểm tra, rà soát và thống nhất kết quả thẩm định hồ sơ như sau:

1. Số hồ sơ nhận được: 75 hồ sơ

2. Số hồ sơ đủ tiêu chuẩn tham gia thi tuyển: 75 hồ sơ (Có danh sách kèm theo)

3. Số hồ sơ bị loại: 00 hồ sơ

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh thông báo: (File thông báo)

Các thí sinh dự thi thuộc đối tượng bác sĩ phải đăng ký vị trí thi tuyển như sau:

- Nhi: 01 vị trí

- Sản bệnh: 01 vị trí

- Sản đẻ: 01 vị trí

- Phụ: 01 vị trí

- Hỗ trợ sinh sản: 02 vị trí

- Gây mê hồi tỉnh: 01 vị trí

- Chẩn đoán hình ảnh: 01 vị trí

- Kiểm soát nhiễm khuẩn: 01 vị trí

- Dinh dưỡng, tiết chế: 01 vị trí

Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký 01 vị trí

Đơn đăng kí vị trí thi tuyển (Có mẫu Đơn kèm theo) gửi về phòng Tổ chức - Hành chính (A402), bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh hoặc gmail tchc.bvsn@gmai.com trước 16h30 ngày 19/10/2021.

Thông tin chi tiết về tuyển dụng được đăng tải trên các Website: http://sannhiquangninh.vn; http://www.soytequangninh.gov.vn.

Do tình hình dịch bệnh, một số đơn vị thực hiện cách ly xã hội nên chưa cấp phát bằng tốt nghiệp. Vì vậy, Hội đồng tuyển dụng chấp nhận bản mềm đối với giấy chứng nhận tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp. bảng điểm là đủ điều kiện tham gia tuyển dụng.

Hiện tại, các địa phương chưa tổ chức thi chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, Hội đồng tuyển dụng chấp nhận các hồ sơ thiếu chứng chỉ tin học, ngoại ngữ. Tuy nhiên, các thí sinh trúng tuyển sẽ hoàn thiện hồ sơ trong thời gian 02 tháng, kể từ ngày có Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng của Sở Y tế.

Trân trọng thông báo./.

Các bài viết khác