hỗ trợ trực tuyến

Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng nhân lực năm 2021 làm việc tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh

Ngày viết: 10/24/2021 09:34

Căn cứ kết quả của Hội đồng xét tuyển nhân lực năm 2021.

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh thông báo kết quả kỳ xét tuyển nhân lực năm 2021 của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.

Các bài viết khác