hỗ trợ trực tuyến

Thông báo mời báo giá mua sắm thuốc tại Nhà thuốc Bệnh viện năm 2021

Ngày viết: 07/29/2021 09:05

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh mời các công ty, đơn vị quan tâm tham dự báo giá mua sắm thuốc tại Nhà thuốc Bệnh viện năm 2021 như sau:

1. Thông tin về Dự án mua sắm:
- Tên chủ đầu tư/Bên mời thầu: Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh
+ Địa chỉ: Khu Minh Khai, Phường Đại Yên, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.
+ Điện thoại: 0915694888
+ Email: duocsannhi@gmail.com
- Tên dự án: Mua sắm thuốc tại Nhà thuốc Bệnh viện năm 2021.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 31/12/2021.

2. Yêu cầu báo giá:
- Nội dung bảng chào giá: Theo danh mục đính kèm.
- Hình thức gửi:
+ File excel Bảng chào giá và File scan Thông báo/Quyết định trúng thầu trước đó gửi về địa chỉ Email: duocsannhi@gmail.com.
+ Bản giấy Bảng chào giá và Hồ sơ pháp lý công ty gửi về phòng hành chính khoa Dược – Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.
+ Thời gian gửi: Trước 16 giờ 00 phút, thứ hai ngày 03 tháng 08 năm 2021.
CÔNG TY VUI LÒNG ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRONG FILE EXCEL TRƯỚC KHI THỰC HIỆN BÁO GIÁ

Trân trọng./.

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.

Các bài viết khác