hỗ trợ trực tuyến

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ VẬT TƯ Y TẾ

Ngày viết: 01/25/2021 16:55

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh có nhu cầu mua sắm một số mặt hàng Gang tay khám bệnh các cỡ và Gang tay phẫu thuật các cỡ (chi tiết đính kèm).

Kính mời các đơn vị quan tâm có khả năng cung cấp hàng hóa nêu trên báo gia theo mẫu đính kèm. (Giá báo giá là hàng mới 100% đã bao gồm các loại thuế và các chi phí khác, giao hàng tại kho Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh).

Thời gian báo giá từ ngày 23/01/2021 đến 16h00 ngày 27/01/2021.

Hình thức báo giá: Bằng văn bản giấy (Đơn vị quan tâm có thể gửi file scan bảng báo giá qua địa chỉ email: duocsannhi@gmail.com).

Thông tin chi tiết trên file đính kèm


Các bài viết khác