hỗ trợ trực tuyến

Thông báo nhu cầu mua sắm vật tư, sinh phẩm, hóa chất phục vụ phòng chống dịch Covid-19 năm 2021 (đợt 3)

Ngày viết: 05/09/2021 14:41

Kính gửi: Các tổ chức/cá nhân cung cấp vật tư, sinh phẩm, hóa chất

Căn cứ Quyết định số 1397/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt dự toán và cấp bổ sung kinh phí cho Sở Y tế để thực hiện mua sắm vật tư, sinh phẩm, hóa chất phục vụ phòng chống dịch Covid - 19 năm 2021 (đợt 3);

Căn cứ Quyết định số 801/QĐ-SYT ngày 07/05/2021 của Sở Y tế về việc giao nhiệm vụ tổ chức mua sắm, giao nhận vật tư, hóa chất, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid -19 năm 2021 (đợt 3);

Căn cứ Quyết định số 802/QĐ-SYT ngày 07/05/2021 của Sở Y tế về việc bổ sung dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2021- Kinh phí mua sắm vật tư, hóa chất, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid -19 năm 2021 (đợt 3);

Căn cứ Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 và Công văn số 5888/BYT-TB-CT ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế;

Bệnh viện Sản Nhi đang thực hiện nhiệm vụ mua sắm vật tư, sinh phẩm, hóa chất phục vụ phòng chống dịch Covid-19 năm 2021 (đợt 3) từ nguồn kinh phí phòng chống dịch Covid 19 đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt và Sở Y tế giao dự toán trong năm 2021 (đợt 3). Danh mục hàng hóa cụ thể như sau:

1. Danh mục mua sắm vật tư, hóa chất phòng chống dịch Covid-19 của các đơn vị trong ngành y tế: ( Chi tiết file đính kèm)

2. Danh mục vật tư, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 của Bệnh viện Sản Nhi: ( Chi tiết file đính kèm)

Kính mời các t chức/ cá nhân quan tâm, có khả năng cung cấp hàng hóa nêu trên cung cấp thông tin và báo giá hàng hóa bao gồm các tài liệu sau:

- Bảng cung cấp thông tin hàng hóa và chào giá: theomẫu tại phụ lục đính kèm

- Đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế: đề nghị cung cấp thêm tài liệu phân loại TTBYT, tài liệu phân nhóm TTBYT theo Thông tư 14/2020/TT-BYT (CFS,FDA, chứng chỉ lưu hành tự do...) và các tài liệu liên quan.

Do nhu cầu cấp thiết về vật tư, hóa chất, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch và xét nghiệm xét nghiệm SARS-COV2 trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, kính đề nghị các các tổ chức/cá nhân có khả năng, nhu cầu cung ứng hàng hóa nhanh chóng cung cấp thông tin để bên mời thầu tiến hành các thủ tục tiếp theo.

- Thời hạn cung cấp thông tin: chậm nhất là 14 giờ 00 ngày 13/5/2021.

- Địa chỉ nhận thông tin: Bệnh viện Sản Nhi

+ Địa chỉ: phường Đại Yên, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

+ Email: duocsannhi@gmail.com

+ Bộ phận thường trực: Ông Phạm Anh Tuân – Phụ trách khoa Dược - Bệnh viện Sản Nhi - Phường Đại Yên - TP. Hạ Long - Quảng Ninh. SĐT: 0915.694.888;

Hoặc ông Huỳnh Đức Thiện - Khoa - Bệnh viện Sản Nhi - Phường Đại Yên - TP. Hạ Long - Quảng Ninh. SĐT: 0327.527.693

               Bệnh viện Sản Nhi trân trọng thông báo.


Các bài viết khác