hỗ trợ trực tuyến

Thông báo nội dung tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển dụng nhân lực Bệnh viện Sản Nhi, năm 2021

Ngày viết: 10/15/2021 17:11

Căn cứ Kế hoạch số 539/KH-BVSN ngày 27/8/2021 của Bệnh viện Sản Nhi về việc tuyển dụng nhân lực bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh, năm 2021;

Quyết định số 1341/QĐ-SYT ngày 31/8/2021 của Sở Y tế Quảng Ninh về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng nhân lực của bệnh viện Sản Nhi, năm 2021;

Hội đồng đã kiểm tra, rà soát và thống nhất danh mục tài liệu ôn thi công bố cho các thí sinh: 1. Bác sỹ (Nhi, Sản phụ, Hỗ trợ sinh sản, Gây mê hồi sức, Nội soi tiêu hóa, Dinh dưỡng, Kiểm soát nhiễm khuẩn); 2. Nữ hộ sinh đại học; 3. Cử nhân dinh dưỡng; 4. KTV xét nghiệm; 5. Công nghệ sinh học; 6. Hành chính quản trị; 7. Kế toán; 8. Dược sỹ dự thi tuyển dụng năm 2021 như sau: (File đính kèm)

Các bài viết khác