hỗ trợ trực tuyến

Thông báo Quy trình tuyển dụng nhân lực Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh năm 2021

Ngày viết: 10/22/2021 14:28

Hội động tuyển dụng nhân lực Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh thông báo:

I. Hình thức thi tuyển:
Đối tượng bác sĩ, hộ sinh, dinh dưỡng tiết chế: Thực hiện thi tuyển qua hình thức phỏng vấn.
Đối với công nghệ sinh học, kỹ thuật viên xét nghiệm, dược sĩ, hành chính quản trị, kế toán: Mỗi thí sinh sẽ trải qua 03 vòng thi: Trắc nghiệm, Thực hành kỹ năng chuyên môn và Phỏng vấn.

II. Các bước thực hiện:
Bước 1: Nhận hồ sơ tuyển dụng:
Từ 07h30 ngày 17/9/2021 đến 16h30 ngày 30/9/2021
Bước 2: Tổ chức thẩm định hồ sơ:
Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 14/10/2021.

Bước 3: Công khai kết quả sơ loại hồ sơ, thông báo danh sách các thí sinh đủ điều kiện tham dự thi tuyển; phát hành tài liệu ôn tập: Ngày 15/10/2021.

Bước 4: Tổ chức thi tuyển. Ngày 23/10/2021

1. Khai mạc
- Thời gian: 07h30’
- Địa điểm: Hội trường I, tầng 3, khu A.

2. Thi Trắc nghiệm trên máy tính: Từ 08h00’
Đề thi gồm 100 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên trong bộ câu hỏi trên máy tính (01điểm/câu). Thời gian làm bài thi 45 phút. Thí sinh sẽ bị loại nếu kết quả thi trắc nghiệm < 50 điểm. Thí sinh sẽ biết kết quả ngay sau khi thi.

3. Thi Thực hành kỹ năng chuyên môn: Từ 09h15’
Thí sinh sẽ chọn ngẫu nhiên 01 quy trình kỹ thuật. Điểm thực hành kỹ năng chuyên môn xác định theo thang điểm 100; điểm phần thi được xác định là điểm trung bình chung của 02 giám khảo; Các thi sinh sau khi thi Thực hành kỹ năng chuyên môn, nếu đạt từ 50 điểm trở lên sẽ được tiếp tục thi Phỏng vấn.

4.Thi phỏng vấn:
- Đối tượng bác sĩ, hộ sinh, dinh dưỡng tiết chế: Từ 08h00’
Phỏng vấn về xã hội, bệnh viện, kiến thức chung (các văn bản pháp quy), kiến thức chuyên ngành, kiến thức phòng chống dịch Covid-19, nguyện vọng và hướng phấn đấu của người được tuyển vào vị trí việc làm.
- Đối với công nghệ sinh học, kỹ thuật viên xét nghiệm, dược sĩ, hành chính quản trị, kế toán: Từ 13h30
Phỏng vấn về hiểu biết xã hội, hiểu biết về bệnh viện, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, xử lí tình huống, nguyện vọng và hướng phấn đấu của người được tuyển vào vị trí việc làm.
Trong tất cả các phần thi Phỏng vấn, mỗi bàn phỏng vấn có 2 giám khảo chấm thi độc lập theo thang điểm 100. Điểm thi bằng điểm trung bình cộng của các giám khảo.

Bước 5: Tổng hợp kết quả
Tổng điểm thi = Điểm thi trắc nghiệm + Điểm thi kỹ năng chuyên môn + Điểm thi phỏng vấn + Điểm ưu tiên (nếu có).
Cách xác định người trúng tuyển: Người trúng tuyển là người dự đủ các vòng thi theo yêu cầu của từng VTVL, có tổng điểm cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng ở từng vị trí.
Trường hợp có 02 người trở lên có điểm tổng điểm cuối cùng bằng nhau (kể cả điểm ưu tiên) thì người có điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển.

Bước 6: Thông báo kết quả thi tuyển: Từ ngày 24/10/2021 đến ngày 26/10/2021.
(Bệnh viện chỉ tiếp nhận và giải quyết đơn xin phúc khảo của thí sinh trong thời hạn công bố kết quả thi tuyển).

Bước 7: Thông báo kết quả cho thí sinh ngày ngày 27/10/2021 trên Website của bệnh viện, Sở Y tế báo cáo Sở Y tế theo quy định./.

Thông tin chi tiết (File đính kèm)

Các bài viết khác