hỗ trợ trực tuyến

Thông báo thời gian tuyển dụng nhân lực hợp đồng lao động tại bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh, năm 2020

Ngày viết: 10/06/2020 13:59

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh thông báo thời gian tuyển dụng như sau:

1. Thẩm định hồ sơ: Từ ngày 06/10/2020 đến ngày 08/10/2020.

2. Công khai kết quả thẩm định hồ sơ, thông báo danh sách các thí sinh đủ điều kiện tham dự thi tuyển; phát hành tài liệu ôn tập: Ngày 09/10/2020.

3. Tổ chức gặp mặt thí sinh và làm quen phòng thi (Không bắt buộc): 14h00, ngày 22/10/2020.

4. Tổ chức thi: Từ ngày 23/10/2020 đến ngày 25/10/2020.

- Lý thuyết: Ngày 23/10/2020.

- Thực hành: Ngày 24/10/2020.

                   - Phỏng vấn: Ngày 25/10/2020.

5. Thông báo kết quả thi tuyển: Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 28/10/2020.

(Bệnh viện chỉ tiếp nhận và giải quyết đơn xin phúc khảo của thí sinh trong thời hạn công bố kết quả thi tuyển).

6. Thông báo kết quả trúng tuyển: Ngày 29/10/2020.

Lưu ý: Bệnh viện có thể điều chỉnh thời gian thi tuyển tùy theo tình hình thực tế.

Trân trọng./.


Thông tin chi tiết: Tải file


Các bài viết khác