hỗ trợ trực tuyến

Xin báo giá thuốc vancomycin, heparin trong thời gian chờ KQLCNT năm 2021

Ngày viết: 07/14/2021 09:46

Kính gửi: Các Công ty, Doanh nghiệp cung ứng thuốc

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;

Căn cứ Công văn số 76/TTKN-KHTH ngày 20/3/2021, số 86/TTKN-KHTH ngày 30/3/2021 của Trung tâm kiểm nghiệm tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng thuốc và mua sắm thuốc trong thời gian chờ kết quả đấu thầu thuốc năm 2021-2022;

Căn cứ Công văn số 167/TTKN-KHTH ngày 7/7/2021 của Trung tâm Kiểm nghiệm Quảng Ninh về việc đảm bảo cung ứng thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh;

Căn cứ Công văn số 433/BVSN-KD ngày 5/7/2021 của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh về việc mua thuốc phục vụ nhu cầu cấp bách trong thời gian chờ kết quả đấu thầu thuốc 2021.

Trong thời gian chờ KQLCNT năm 2021, để đủ thuốc phục vụ công tác khám, chữ bệnh, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cần mua các thuốc như sau: (File công văn)


Các Công ty, Doanh nghiệp có các mặt hàng đáp ứng yêu cầu TCKT trên, xin gửi báo giá đến địa chỉ như sau:

Người nhận: Ds. Phạm Anh Tuân - Chức vụ: Phụ trách khoa Dược SĐT: 091 569 4888

Hạn nhận báo giá: hết ngày 18/7/2021

Bện viện trân trọng cảm ơn./.

Các bài viết khác